Cho thuê bàn ghế

Hoa để bàn

Giá: 50.000/bát VNĐ

Bàn ghế xuân hòa

Giá: 120.000/bộ VNĐ

Bàn ghế nhựa bao nơ

Giá: 80.000/bộ VNĐ

Ghế xuân hòa

Giá: 10.000/cái VNĐ

Ghế nhựa

Giá: 5.000/cái VNĐ

Ấm chén

Giá: 20.000/bộ VNĐ