Cho thuê bàn ghế

Bàn ghế xuân hòa

Giá: 120.000/bộ VNĐ

Bàn ghế nhựa bao nơ

Giá: 80.000/bộ VNĐ