Cho thuê nhà bạt

Nhà bạt màu cam

Giá: 80.000/m2 VNĐ

Nhà bạt xanh nước biển

Giá: 75.000/m2 VNĐ

Nhà bạt trắng tím vip

Giá: 75.000/m2 VNĐ

Nhà bạt trắng đỏ vip

Giá: 75.000/m2 VNĐ

Nhà bạt trắng xanh vip

Giá: 75.000/m2 VNĐ

Nhà bạt cưới hỏi

Giá: 40.000/m2 VNĐ