Bàn ghế nhà bạt

Nhà bạt trắng tím vip

Giá: 90.000/m2 VNĐ

Nhà bạt trắng đỏ vip

Giá: 90.000/m2 VNĐ

Nhà bạt trắng hồng vip

Giá: 90.000/m2 VNĐ

Nhà bạt cưới hỏi

Giá: 50.000/m2 VNĐ

Bàn ghế xuân hòa

Giá: 120.000/bộ VNĐ

Bàn ghế nhựa

Giá: 50.000/bộ VNĐ