Phụ kiện cưới hỏi

Quạt điện

Giá: 150.000/cái VNĐ

Pháo giấy

Giá: 20.000/quả VNĐ

Pháo điện

Giá: 100.000/quả VNĐ

Tháp ly đá khói

Giá: 600.000 VNĐ

Bánh cưới

Giá: 900.000 VNĐ

Bóng hidro

Giá: 10.000/ quả VNĐ